Zadzwoń

32 263 04 54

Telefon / fax

32 290 16 95

Współpraca

  1. Warunki ogólne

1. Zespół pracowników PHU Lidmar z największą starannością realizuje zlecone przez Zamawiającego prace. Dokładamy wszelkich starań, aby produkt spełniał oczekiwania Zamawiającego i był zgodny z obowiązującymi normami jakościowymi.

2. Przedstawione warunki ogólne obowiązują przy realizacji każdego zlecenia, chyba że zawarta została osobna umowa w formie pisemnej, która przewiduje inaczej. Zamawiający przed złożeniem zlecenia zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami współpracy i ich akceptacją.

3. PHU Lidmar może wykorzystać produkty Zamawiającego do celów reklamowych bez jego dodatkowej zgody chyba,  że Zamawiający zastrzeże to w formie pisemnej przy składaniu zamówienia.

 

  1. Zamówienie i kalkulacja cenowa

1. Realizujemy zamówienia przekazane w formie e-mail  oraz złożone osobiście w siedzibie firmy.

2. Po zapoznaniu się z zamówieniem sporządzona zostaje kalkulacja cenowa, która zostanie przedstawiona Zamawiającemu.

3. Po akceptacji projektu zlecenia przez Zamawiającego przystępujemy do jego wykonania, czas realizacji liczony jest od daty akceptacji projektu.

4. Zamówienia realizowane są w zadeklarowanym terminie, w przypadku wystąpienia opóźnienia firma niezwłocznie informuje o tym  Zamawiającego.

5. Ceny podane w ofercie są wiążące przez 30 dni od daty jej przedstawienia, chyba że zawarto inny termin ważności oferty.

6. Ceny podane w ofercie są cenami netto, przy wystawianiu faktury doliczony zostanie podatek VAT (23%).

7. Koszt przesyłki/dostawy jest kalkulowany jako osobna, dodatkowa pozycja.

8. Firmy związane umową obsługiwane są na warunkach zawartych w podpisanej obustronnie umowie.

 

  1. Dostawy

1. Firma realizuje dostawy zamówionych towarów transportem własnym lub poprzez kurierów.

2. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania kontroli dostawy pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń zewnętrznych opakowania bezpośrednio przy odbiorze towaru. W przypadku uszkodzenia należy w obecności dostawcy spisać protokół uszkodzenia.

3. Brak protokołu uszkodzenia nie uwzględnia reklamacji spowodowanej transportem.

 

  1. Reklamacje

1. PHU Lidmar gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie, umożliwia to nowoczesny posiadany przez firmę sprzęt oraz kompetentni i doświadczeni pracownicy.

2. Każdy produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją; gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatację.

 

  1. Płatności

1. Wykonawca dopuszcza następujące sposoby rozliczenia się z Zamawiającym: gotówka, przelew bankowy, przedpłata. Kwoty zapłaty każdorazowo podawane są przed realizacją zlecenia i ustalane są z każdym Zamawiającym indywidualnie.

2. Firmy związane długoterminową umową realizują zobowiązania według postanowień zawartych w umowie.

3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności wobec PHU Lidmar.

PHU Lidmar może odmówić przyjęcia następnego  zlecenia lub wstrzymać dostawę zrealizowanej już pracy, jeżeli Zamawiający ma nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec  Wykonawcy.

Znajdź Nas

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 219A
41-208 Sosnowiec
tel. 32 263 04 54

Zadzwoń

32 263 04 54